Traduceri Legalizate
Engleza, Franceza, Germana, Italiana
Traduceri Legalizate - Engleza, Franceza, Germana, Italiana
Preturile sunt stabilite pentru pagini considerate la 2000 de caractere cu spatii. Se tarifeaza minim 1 pagina. Legalizare notariala a traducerilor: 37,20 lei / primul exemplar, 6,20 lei/ fiecare exemplar in plus. Taxa de urgenta: +50% din tariful specific. Pentru fiecare exemplar suplimentar se aplica o reducere de 50% din tariful primului exemplar.
COMENZI SI INFORMATII: 0745.471.452 / 0762.639.167 / 0734.059.235
- Prezentare
- Servicii
- Comanda
- Tarife
- Contact
-